Til hytte-eierne:

10.11.18

Info vedrørende utsendt info fra styret.


(26/10-18)

Hytte-eierne mottar i disse dager brev fra styret med bl.a. informasjon om en ny løsning for bestilling av brøyting i vinter - i regi av Stugudal Entreprenør.
Dette gjelder for alle som ønsker brøyting av egen vei/adkomst fra hytteforeningens hovedvei - og inn til egen hytte - eller et ønske om utvidelse av hovedveien for parkering der.

De som ikke trenger denne ekstra brøytingen - som f.eks. parkerer nede ved vedfabrikken eller på oppbrøytede parkeringsplasser inne i hyttefeltet - kan se bort fra denne tjenesten.
Tjenesten inneholder forøvrig også mulighet for bestilling/tilkjøring av ved.

Samtidig vil alle hytteeierne i disse dager motta en SMS fra Stugudal Entreprenør (tlf. 40761200) med informasjon om brukernavn og passord til internettsiden: hyttetjenester.net.
Ved innlogging på denne internett-siden melder man sitt ønske om brøyting på ønskede datoer og tidspunkt. Dette må gjøres senest 2 dager før man kommer til hytta.

Det opplyses om at tilgangen til Hyttetjenester vil senere komme som en egen app for Apple og Android.