Feiing og tilsyn i fritidsbolig i Dalslia

31.05.21

.. info fra Tydal Kommune.

-- og nøkkelknippe funnet ved avfalls-containeren i Dalslia.


Feiing og tilsyn av fritidsboliger.
Viser til Tydal kommunes hjemmeside
(https://www.tydal.kommune.no/tjenester/kommunalteknikk/brannvern-og-feiing/feiing-og-tilsyn/)
hvor det orienteres om feiing og tilsyn av fritidsboliger.
Dette er på gang iht. gjeldende forskrift.
Her er det et samarbeid med Røros kommune som utfører den praktiske feiingen.
Alle vil få en henvendelse fra Tydal kommune før feiing.

Vil tro at Dalslia hyttefelt vil bli påbegynt i 2021.