Dokumenter til årsmøtet 2023

25.09.23

- gjelder medlemmer i hytteforeningen


Innkalling, revidert regnskap og budjett for neste periode: les her

fullmakt - for de som ikke selv kan møte v/årsmøtet: les her