Info fra styret i Dalslia Hytteforening

12.08.20

Styret har besluttet i styremøte 10/8 å avlyse årsmøtet. Se her