Historien


Hytteeiere i Stugudal, i området mellom Stugusjø og Møsjø (se kart / satellittbilde), øst i Tydal planla i 1979 å etablere en hytteforening. Den 11. juli 1981 ble Dalslia Hytteforening stiftet.


Foreningen ble dannet for at hytteeierne samlet kunne få en viss innflytelse på områdets struktur i en periode hvor hyttebyggingen økte veldig raskt. I 2018 var ca. 130 hytter tilknyttet hytteforeningen.


Felles interesser som adkomst til hyttene både sommer og vinter, og det nødvendige vedlikehold av dette, har vært noe av foreningens hovedoppgaver å arbeide med. Vedlikehold av turstier og løyper på vinteren er også foreningen mye engasjert i.


Hjemmesidene du nå leser fra, vil bli holdt oppdatert regelmessig for at hytteeiere som er tilknyttet Dalslia Hytteforening skal kunne holde seg orientert om aktuelle saker som er relevant for foreningen og dette området.