Styret


Leder Alf Morten Kleven
Nestleder Tormod Salberg
Sekretær Thor-Johan Olsen
Kasserer Roar Edvardsen
Styremedlem Kjell Tore Vikvald
Varamedlem Svein Lange
Valgkomite Bård Schevig, Jo Dybvad