Styret


Leder Thor-Johan Olsen
Nestleder Tormod Salberg
Sekretær Thomas Buxrud
Kasserer Roar Edvardsen
Styremedlem Kjell Tore Vikvald
Varamedlem Svein Lange
Valgkomite Bård Schevig, Jo Dybvad