Det er nå tid for å sette opp brøyte-stikkene.

20.11.20

Et antall bunter med brøyte-stikker er satt ut ved de ulike vegene som skal brøytes i vinter.