Fartsgrense er innført i hyttefeltet.

30.09.18

Hytteforeningens styre ber alle om å overholde innført fartsgrense.