Ingen kraftutbygging av Møåa.

09.11.18

Les Nea Radio's orientering om Olje- og Energidepartementet's avslag om kraftutbygging av Møåa.