Ingen kraftutbygging av Møåa.

14.06.22

Les Nea Radio's orientering om Olje- og Energidepartementet's avslag


Les her